Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Психологія економічної поведінки сучасного фахівця

Автор: І. О. Бондаревська

Назва: Психологія економічної поведінки сучасного фахівця / спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2019. – 16 с.

Анотація: Навчально-методичну розробку присвячено висвітленню проблеми економічної поведінки сучасного фахівця: закономірностям економічної поведінки та прийняттю економічних рішень, феномену довіри в економічних та міжетнічних відносинах, соціальному капіталу та його функціонуванню в різних спільнотах, грошовим патологіям, ролі громадянської активності та психологічного благополуччя фахівців в забезпеченні конструктивної економічної поведінки в період соціальної, економічної та політичної невизначеності, психології корупційної поведінки тощо. Розробка містить навчально-тематичний план, інформаційні матеріали для спецкурсу, вправи на актуалізацію ресурсів особистісного розвитку, психодіагностичні методики вимірювання соціального капіталу, завдання для самостійної роботи й список літератури. Призначено педагогічним кадрам освітніх організацій, викладачам інститутів післядипломної освіти, практичним психологам, аспірантам, а також усім, хто цікавиться проблемами економічної поведінки сучасного фахівця.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс

Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.