Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним

Автор: Балахтар В.В.

Назва: Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним / В. В. Балахтар: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної освіти. – К., 2020. – 66 с.

Анотація: Ви працюєте у сфері соціальної роботи? Прагнете досягти в ній успіху? Тоді цей спецкурс-практикум саме для вас як фахівця гуманітарної діяльності, спрямованої на надання соціальних послуг, гарантування населенню соціальних прав, заснованих на принципах гуманізму, солідарності та соціальної справедливості, забезпечення високого рівня життя, зменшення рівня безробіття, інвалідності, сирітства та ін. Саме тому нагальною потребою сьогодення є професійна діяльність фахівця з соціальної роботи, здатного стати рушійною силою реформаційних змін у суспільстві, якісно і творчо реалізувати професійні функції, опанувати засоби самоорганізації і саморегуляції, саморозвитку й самореалізації себе як професіонала.
Ви дізнаєтесь про сутність і структуру соціальної роботи, її соціально-психологічну специфіку; визначите чинники формування професійної ідентичності фахівця у сфері соціальної роботи; опануєте психодіагностичні методи її дослідження та психологічні умови сприяння її розвитку.
Спецкурс висвітлює складові як соціальної роботи, так і організаційні та правові засади професійної діяльності. Ви маєте можливість розширити професійні знання, опанувати навички самоаналізу, сформувати професійні уміння і навички,професійно важливі якості особистості, усвідомити себе в системі професійного та особистісного становлення у сфері соціальної роботи.
Рекомендовано для працівників освіти і соціальних служб, студентів і викладачів різних форм навчання ЗВО, а також усіх, хто цікавиться проблемами соціальної роботи як професійної діяльності.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.