Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців

Автор: Т. І. Стойчик

Назва: Створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців: спецкурс для керів. та пед. кадрів закладів освіти

Анотація: Спецкурс присвячений проблемі створення позитивного іміджу закладу освіти у системі управління якістю підготовки фахівців. Розкрито сутність поняття іміджу, як управлінської проблеми та ресурсу для інноваційного розвитку навчального закладу. Проведено етимологічний аналіз поняття «іміджу»; Визначено роль стейкохолдерів у створенні сучасного іміджу закладу освіти.
Описано технологію формування позитивного іміджу у закладах освіти; сутність та аспекти реалізації методики паблік рілейшнз; інструменти та механізми розробки програми автентичності, як провідної складової позитивного іміджу закладу. Обґрунтовано складові самоменеджменту та самопрезентації у формуванні позитивного іміджу; розкрито шляхи реалізація піар-технологій засобами глобальної мережі Інтернет.
Спецкурс підготовлено для самостійного вивчення нового матеріалу, розширення і поглиблення знань, навичок та вмінь. Буде цікавим для керівних та педагогічних кадрів закладів освіти, а також для тих, хто цікавиться даною проблемою.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.