Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією

Автор: Л.М. Сергеєва

Назва: Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією:
спеціальний курс

Анотація: У спеціальному курсі «Основи педагогічної майстерності управляти аудиторією» подано можливості використання компонентів методики «НОРМА» на основі наукових розвідок д-ра Роберта Р. Каркгафа (Robert R. Kargghaf), що надає можливості ефективного управління учнівської/студентської аудиторією.

Наведено апробовані інструменти управління аудиторією, що є обов’язковою передумовою ефективного навчання, а саме: системою навичок успішної роботи з учнями/студентами, педагогічними прийомами одного з методів, що представлено абревіатурою «НОРМА», різноманітними видами діяльності, які забезпечуватимуть найоптимальніші умови навчання.

Спецкурс підготовлений для слухачів підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів освіти всіх рівнів: закладів середньої освіти, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (коледжі, технікуми) та вищої освіти.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.