Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців

Автор: Петренко Л.М.


Назва: Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців.


Анотація: Спеціальний курс спрямований на ознайомлення слухачів курсів підвищення кваліфікації з основними вимогами суспільства знань і сучасного ринку праці до професійної культури фахівців як системної поліфункціональної якості особистості з високим рівнем професійних знань, умінь і навичок, яка мотивована до постійного розвитку, збереження та примноження культурної пам’яті соціально-професійної групи; пропонується опанувати методи моделювання професійної культури фахівця конкретної професії, добору змісту до кожного її компоненту та проектування процесу її розвитку під час професійної підготовки, проектування впродовж усього життя задля успішної кар’єри.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Вебінар "Освіта дорослих в епоху соціальних трансформацій" відбудеться 18.09.2020

Детальніше