Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців

Автор: Петренко Л.М.


Назва: Проєктування розвитку професійної культури майбутніх фахівців.


Анотація: Спеціальний курс спрямований на ознайомлення слухачів курсів підвищення кваліфікації з основними вимогами суспільства знань і сучасного ринку праці до професійної культури фахівців як системної поліфункціональної якості особистості з високим рівнем професійних знань, умінь і навичок, яка мотивована до постійного розвитку, збереження та примноження культурної пам’яті соціально-професійної групи; пропонується опанувати методи моделювання професійної культури фахівця конкретної професії, добору змісту до кожного її компоненту та проектування процесу її розвитку під час професійної підготовки, проектування впродовж усього життя задля успішної кар’єри.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.