Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Формування креативності та проактивності педагога

Автор: Кінах Н.В.

Назва: Формування креативності та проактивності педагога

Анотація: У спецкурсі викладено суть та структуру педагогічної
креативності та проактивності, яка сприятиме підвищенню професійного розвитку науково-педагогічних та педагогічних працівників. Запропоновано активні методи та техніки багатоаспектного, інтерактивного навчання, діяльнісного та компетентнісного підходів, що формують креативність та
творче мислення педагогів в системі їх професійного зростання та розвитку для ефективної реалізації освітнього процесу.

Спецкурс підготовлений для слухачів підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів професійної (професійно-технічної) освіти.

Спецкурс розраховано на 30 год.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.