Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз

Автор: Скрипник М.І.

Назва: Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз

Анотація: У спецкурсі здійснено розгляд практичних аспектів підготовки, проведення та аналізу шкільного уроку ХХI ст. Характерною ознакою сучасного етапу розвитку вітчизняної освіти є ціннісно-цільова модернізація. Тому сучасний педагог має не лише методологічно бути підготовлений до впровадження інновацій, а й мати здатність критично аналізувати власні уроки з точки зору актуальності для Нової української школи та освітньої реальності в умовах інформаційної епохи. Шкільні уроки, сценарії яких створює сучасний вчитель, мають не лише відповідати певним типам та видам, а й створювати креативне освітнє середовище для підготовки дітей не до минулого, а до майбутнього, яким є креативність, підприємництво, співпраця. Урок з його класичним визначенням, обґрунтованим Я. Коменським ще у 1632 р., модернізується у добу відкритої освіти. У науково-популярному стилі у трьох розділах нотатника (історичний; модерновий; практичний) разом із читачем пропонуємо віднайти відповідь на запитання: якою має бути організаційна форма навчання у ХХI ст.? Акцентовано увагу на новітніх розробках із когнітології та нейробіології, бо сучасні дослідження людського мозку спонукають педагогів до проєктування уроку на основі нейропсихології навчання. Допомогою для практиків є вміщені до розділів рефлексивні завдання (Помітка для роздумів) та ключові слова (Алфавітник). У спецкурсі також подано корисні поради для проєктування уроку електронної епохи.  

Для педагогів, науковців, організаторів післядипломної педагогічної освіти.

Спецкурс розрахований на 30 годин. 

Реєстрація на курс
Новини

Нова роль директорів, освітніх менеджерів, державних службовців

Детальніше