Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Педагогіка дитинства

Автор: Скрипник М.І.

Назва: Педагогіка дитинства

Анотація: У спецкурсі здійснено розгляд практичних аспектів реалізації ідей дитиноцентрованої освіти. У формі практичних завдань позиційовано та окреслено проблемні аспекти психолого-педагогічної взаємодії педагога із сучасним школярем. Зорієнтована увагу на дефінітивній характеристиці основних понять «дитина», «дитинство»; розкрито поняття «дитинство» як період онтогенетичного розвитку дитини від народження до підліткового віку; охарактеризовано дитинство в культурі та культура дитинства; визначено концепти виховання сучасного школяра в контексті префігуративної культури (за М. Мід). Значущим аспектом розробленого спецкурсу є моделювання методичного порадника для педагогів та батьків, що ґрунтується на дитиноцентрованій ідеї у сучасному вихованні, а також розроблення системи методичних заходів, які формують готовність педагога до реалізації феноменологічної моделі як діалогу між суб’єктами освітнього процесу. Сучасні психолого-педагогічні проблеми дитинства представлено через численні ситуації, мозаїчність підходів до рішення яких ілюструє множинність істинного результату. Це спонукало до представлення в спецкурсі  таких освітніх ситуацій та  розроблених авторських навчально-творчих завдань із проблеми для самостійної та індивідуальної роботи слухачів.

Спецкурс розраховано на 30 годин.

Спецкурс розроблено для педагогічних кадрів освіти, методистів районних(міських) методичних кабінетів (центрів) та керівників методичних об’єднань із позашкільної освіти та роботи з обдарованими дітьми, організаторів системи післядипломної педагогічної освіти.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.