Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Автор: Скрипник М. І.

Назва: Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи

Анотація: Характерною ознакою сучасного етапу розвитку загальноосвітніх навчальних закладів є впровадження інновацій у навчально-виховний процес. Інновації дають змогу усунути гальмівні механізми в розвитку освіти завдяки створенню креативного середовища. Ядром такого середовища є дослідно-експериментальна робота учасників навчально-виховного процесу. У методичних рекомендаціях розкрито технологічні аспекти організації дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, показано різницю між перспективним педагогічним досвідом, дослідно-експериментальною та дослідно-пошуковою роботою. Наведено приклад оформлення програми дослідно-експериментальної роботи. Дослідникам також пропонується покроковий алгоритм організації і проведення дослідно-експериментальної роботи у ЗНЗ.

Культурологічний контекст вивчення проблеми ґрунтується  на українськоцентрованому підході, представленим кращими винаходами українців, які змінили світ.

Спецкурс розрахований на 30 годин.

Для вчителів-дослідників, методичних працівників, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

М. І. Скрипник Дослідно-експериментальні практики для Нової української школи: робоча навчальна програма до професійно орієнтованого модуля підвищення кваліфікації педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань  01«Освіта» ДЗВО «Університет менеджменту освіти». – К., 2019.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.