Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі

Автор: Швень Я. Л.

Назва: Ключові вміння 21-го століття: реалізація в Новій українській школі

Анотація: Сучасне суспільство характеризується переходом до цифрового соціальноорієнтованого суспільства. Завдання, які постають перед Новою українською школою у сфері її відповідальності перед кожним учнем концентруються навколо проблем соціального виховання і розвитку. Тож, кваліфіковане вирішення цих проблем залежить від професійної соціальної компетентності педагога.

Модуль побудовано у форматі чек-листа, який складається з 5 кроків, із рекомендаціями до кожного з них. Опрацювавши послідовно крок за кроком, педагог матиме можливість розвинути власну соціальну компетентність і сприяти формуванню соціальної компетентності інших суб’єктів освітнього процесу (учнів, батьків).

Курс розрахований на 30 годин.

Реєстрація на курс
Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.