Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Кафедра НУШ

Місія кафедри:

системне підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів, що забезпечує підвищення рівня професійно-педагогічних компетентностей, формування культури якості освіти шляхом трансляції кращого світового й українського досвіду в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Ключові цінності:

партнерство, інноваційність, професіоналізм, доброчесність, лідерство, демократизм

Стратегія діяльності:

– гарантування якості освітніх послуг працівникам освіти в контексті реформування освіти
– забезпечення якісного зростання професійного рівня науково-педагогічних і педагогічних працівників
– реалізація оновленої (віртуальної) моделі підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників, що відповідають кращим вітчизняним і міжнародним практикам
– оновлення змісту підвищення кваліфікації працівників освіти, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освіти та реалізації Концепції «Нова українська школа»
– упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему підвищення кваліфікації працівників освіти
– створення умов ефективного підвищення кваліфікації працівників освіти, що забезпечують її якість

Організація роботи віртуальної кафедри

1. Віртуальна кафедра (ВК) як віртуальне об’єднання характеризується можливою віддаленістю та незалежністю його учасників, використанням опосередкованого механізму управління (делегування повноважень).

2. Засідання ВК проводяться в режимі on-line, участь у них є добровільною. Якщо питання, які розглядаються, потребують голосування (обрання нових членів, затвердження результатів експертизи тощо), то відповідна інформація може надаватися членам ВК у будь-який зручний спосіб з наступним урахуванням їхньої думки. Члени кафедри мають право відмовитися від участі в обговоренні та голосуванні з певного питання, що не впливає на наявність кворуму.

3. ВК для забезпечення відкритого доступу до наукових досліджень, здійснених у межах означеного співтовариства передбачає:

  • - використання мережі дистанційного зв’язку;
  • - послідовне формування освітнього віртуального співтовариства фахівців відповідного профілю;
  • - маркетинг знань і освітніх послуг;
  • - захист використання інтелектуальної власності членів ВК;
  • - інтеграцію розгалужених освітніх практик до цілісної, системи неперервної освіти дорослих.

Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.