Український відкритий університет післядипломної освіти

Перший в Україні самоврядний заклад освіти типу розподіленого навчання

Про університет

Український відкритий університет післядипломної освіти УВУПО – перший в Україні самоврядним (автономним) заклад освіти типу розподіленого університету.

Мета: відкрити можливість отримати доступ до курсів підвищення кваліфікації особам, які бажають навчатися дистанційно в зручному місці і в зручний для них час.

Університет, на засадах взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти, забезпечує:

  • – приведення змісту післядипломної освіти і освіти дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів та цифровізації суспільства;
  • – модернізацію освітньої інфраструктури;
  • – розроблення навчально-методичного забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти;
  • – впровадження інноваційних підходів неперервного розвитку особистості фахівця.

Про навчання

Університет може обслуговувати велику кількість слухачів по всій країні.

В Університеті передбачається функціонування віртуальних кафедр різних напрямів.

В Університеті за дистанційною формою може навчатися будь-яка особа. Створення особистого облікового запису дозволяє гостю стати зареєстрованим слухачем та налаштувати особистий профіль навчання, за яким буде відстежуватися процес його розвитку в освітньому середовищі і надасть можливість подати Заявку про участь в освітньому процесі та використання інноваційних авторських електронних ресурсів, які розроблено педагогами Університету зі спрямуванням на неперервне підвищення рівня професійних компетентностей.

Про викладання

Університет залучає до діяльності на віртуальних кафедрах викладачів різних закладів освіти України та світу. 

Університет використовує широкий спектр форматів навчальних матеріалів для дистанційного навчання: текстові матеріали, відео та аудіо матеріали, презентації, Internet-конференції, веб-семінари, тренінги тощо.  Можливими є також виїзні наукові школи.

В Університеті підтримується відкрите навчання через особисті, розроблені викладачами віртуальних кафедр, унікальні методики, що ґрунтуються на принципах врахування особистісних потреб та організаційних умов слухачів. Це:

  • – гнучкість – наші слухачі працюють там, тоді, де і коли вони хочуть, що не заважає їхній основній діяльності, сім’ї та іншим зобов’язанням;
  • – все включено – слухачі отримують всі високоякісні матеріали, необхідні для вивчення;
  • – підтримка – викладачі, як персональні та групові тьютори, забезпечують навчання, курування, керівництво груповими та індивідуальними заняттями;
  • – соціальна позиція – слухачі об’єднуються за професійними інтересами через проведення Інтернет-конференцій та вебінарів, спільне використання навчальних засобів цифрових комплексів, навчальних курсів тощо;
  • – особистісно зорієнтований підхід – навчання здійснюється відповідно до умов та потреб кожного слухача;
  • – індивідуальність – для кожного слухача формується індивідуальна траєкторія формування компетентностей.

Якщо у вас є ціль, якої хочете досягти – ми можемо допомогти Вам зробити це. 

Якщо Ви готові рухатися вперед – Вам до Українського відкритого університету післядипломної освіти!

Адміністративна частина Університету розташована в м. Київ, Україна.

Новини

Наші перемоги! Загрози і виклики як ознаки кризи стали визначальною умовою здобуття нового досвіду і відкриття нових можливостей університету у забезпеченні професійного розвитку фахівців галузі освіти. Так, за період функціонування УВУПО на короткотривалі спеціальні курси дистанційного навчання, які пропонують сучасний зміст з урахуванням запитів слухачів і замовників освітніх послуг, зареєстровано більше 600 слухачів, отримано заявок на навчання більше 4000, навчаються 69 слухачів, отримали сертифікати 141 слухачів. Для них запропоновано 34 спецкурси, розроблено: 34 електронних кабінети, у веб-бібліотеці розташовано близько 200 матеріалів.
Нові реалії освіти в період карантину спонукали колектив університету до пошуків нестандартних рішень щодо організації освітнього процесу і забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників освіти. Так, відповідно до звернення від освітян з питань надання допомоги та консультацій щодо організації дистанційного навчання було створено Інформаційно-консультаційний центр організації дистанційного навчання Будемо надіятись, що ресурс стане в пригоді шановним колегам. Спільне розв’язання проблем дистанційного навчання дозволить нам зробити прогресивні кроки у напрямі цифровізації освіти.